Miljö- och kvalitetsarbete

Miljö & Kvalitetsarbetet inom Gösta Samuelsson Bil utgår från vår miljö- och kvalitetspolicy. Med utgång från dessa policy´s upprättas sedan kvalitets- / miljömål, handlingsplaner och rutiner för att kunna säkerställa kvalitetsarbetet och förebygga och minska påverkan på miljön från vårt företag.Vi är certifierade och uppfyller kraven för ISO 9001 och 14001 standard.

Miljöpolicy:
Gösta Samuelsson Bil AB säljer Volvo, Renault och Dacia, reservdelar, tillbehör och servicearbeten samt driver bensinstation och hyrbilsverksamhet.
Demia AB demonterar krockskadade Volvo och Renault personbilar samt återvinner och säljer begagnade reservdelar. Vårt miljöarbete är integrerat i denna verksamhet.

Vägledande riktlinjer är:

  • att alltid erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta möjliga miljöbelastning.
  • att minimera verksamhetens förbrukning av vatten och energi.
  • att hantera verksamhetens avfall på ur miljösynpunkt bästa sätt.
  • att i verksamheten följa gällande lagar, myndighetsföreskrifter och andra relevanta miljökrav.
  • att fortlöpande utbilda personalen i miljöfrågor samt informera om utfallet av miljöarbetet.

Kvalitetspolicy:

  • Vår verksamhet skall kännetecknas av kvalitet.
  • Vi skall uppfylla våra kunders behov och deras förväntningar.
  • Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet.
  • Kvalitetsstyrning skall ske mot mätbara mål, vilka skall vara kända för alla berörda.
  • Vår målsättning är att sträva efter ständiga förbättringar för att ytterliggare stärka våra affärsrelationer.